Vykupujem a beriem do komisionálneho predaja starožitnosti

a umelecké diela, výtvarne diela od akademických autorov

Slovenskej výtvarej moderny ale aj maliarstvo

18 a 19st. na Slovensku...


Michal Čičvák: ŽIVOT NA HRANE

alt

 

 

Košice, Múzeum Vojtecha Löfflera  

26.05.2015 , Utorok, 10:00 - 18.00hod

 
 
Maliar Michal Čičvák predstavuje významnú osobnosť košického výtvarného prostredia uplynulých desaťročí. Umelca môžeme označiť za posledného bohéma košického maliarstva. Michal Čičvák sa stal významným reprezentantom vývoja košického a východoslovenského maliarstva predovšetkým v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.
Talentovaný maliar, žijúci a maľujúci na hrane talentu a sebazničujúceho spôsobu života predstavuje nesporne silný ľudský aj umelecký príbeh nekonečného hľadania obrazu, prežitku vlastných existenciálnych emócií a kríz, opakovaných pádov, prehier i neustávajúceho opätovného zdvíhania sa z popolu spaľujúceho ohňa, v ktorom umelec žil a tvoril. Michal Čičvák priniesol do dobového košického maliarstva ničomu nepodobný filozofický i maliarsky rozmer i svoju životnú drámu. Expresívny maliar, programový figuralista, získal esenciu svojej poetiky už počas štúdií v kultúrne a umelecky odlišnom poľskom prostredí, ktorá v elementárnom videní sleduje základné kontexty existenciálnej filozofie a maliarstva novej figurácie.
Michal Čičvák žil v rozporoch, podobným takým, aké štiepili jeho maliarstvo. Čičvák bol maliarom akoby milujúcim extrémy videnia človeka a jeho emócií. Svoj ľudský aj výtvarný osud preľnul s maľovaným a prežívaným hrozivým prázdnom, s hlbinami života, jeho drámou a preciťovanými spodnými úzkostnými prúdmi, ktorými bol zmietaný podobne ako bolo emóciami zmietané jeho maliarstvo. Maliar Michal Čičvák víťazil i prehrával, maľoval znepokojivé obrazy existenciálnej opustenosti a osamelosti človeka v prázdnote sveta i banálne veduty alebo krajiny, vytvárané v rozkolísanej umeleckej krivke. Videl i vedel, hľadal a tápal, prehrával a pozviechavajúc sa, maľoval svoj obraz ľudského bytia. Umelcov umelecký osud nebol nepodobný jeho žitému životu. Čičvákov osud prechádzal dramatickými pádmi i tvorivými cezúrami. Jeho ľudský a výtvarný príbeh, maliarove vzostupy a pády, opisujú existenciálnu drámu. Umelec dnes patrí k výrazným osobnostiam a legendám košickej výtvarnej scény uplynulých tridsiatich rokov.
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
Trvanie výstavy do: 21. júna 2015
 
MILAN PAŠTÉKA - LEGENDA SLOVENSKÉHO MALIARSTVA

alt

 

Milan Paštéka za sebou zanechal dielo, ktoré svojím významom presiahlo hranice Slovenska. Patrí k tomu najlepšiemu, čo vytvorilo stredoeurópske maliarstvo v druhej polovici dvadsiateho storočia. Prvá veľká Paštékova retrospektívna výstava v Pálffýho paláci GMB je prierezom jeho 40-ročnej tvorby.

20.03.2015, Pi - 28.06.2015, Ne

Usporiadatelia viac ako dva roky navštevovali zberateľov, významné galérie na Slovensku, regionálne inštitúcie aj zahraničné galérie. Vybrali vyše 300 obrazov, z nich pre obmedzené priestory museli zúžiť počet vystavených na 87. Sú z každého obdobia jeho tvorby. Väčšia časť - 55 obrazov je od 12 zberateľov.

Po Milanovi Paštékovi zostalo dielo, ktoré patrí do zlatého fondu slovenského maliarstva, významom presiahlo naše hranice a nebolo ovplyvnené dobovými limitmi. Mal vlastný maliarsky rukopis a vždy sa snažil posunúť svoju tvorbu ešte ďalej.

 
12. január 1985 – 15:50

alt

 

Takýto názov má výstava, ktorá pripomína deň, keď Východoslovenskú galériu v Košiciach postihol rozsiahly požiar. Nenávratne zničil 1030 diel. Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 12.marca o 17. hodine vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 a potrvá do 10. mája.

Názov výstavy je dátumom, keď Východoslovenskú galériu v Košiciach (v roku 1985 sídliacu v Dessewffyho paláci na Leninovej ulici 72, dnes Hlavnej ulici) postihol požiar spôsobený výbuchom plynu unikajúceho z plynového vedenia na priľahlej Šmeralovej (dnes Poštovej) ulici. Výstavu sprevádza rovnomenná publikácia s bohatým dokumentačným materiálom.

Požiar, ktorý nezavinila galéria, nenávratne zničil 1030 výtvarných diel. Zničené boli maľby, grafiky, kresby, plastiky i diela úžitkového umenia vytvorené 276 autormi vo viacerých epochách - od baroka po 20. storočie.

Aktuálnou výstavou si Východoslovenská galéria pripomína 30. výročie tragickej udalosti a súčasne chce verejnosti po prvý raz predstaviť, prostredníctvom digitálne spracovaných reprodukcií, diela, ktoré v dejinách výtvarného umenia už nie sú prítomné fyzicky. Vzhľadom na dobu, keď sa toto nešťastie udialo, prevažujú na výstave čiernobiele reprodukcie (okolo 450). Kurátorom sa však podarilo z viacerých zdrojov získať aj niekoľko farebných reprodukcií, ktoré sú vytlačené na plátne, a ktoré bezprostrednejšie sprostredkúvajú vzhľad už nejestvujúcich originálov.

 
TEKUTÁ MÚZA / ALKOHOL A VIZUÁLNA KULTÚRA

alt

 

 

Bratislava 1, Slovenská národná galéria
06.03.2015 , Piatok

Modernisticky vzaté sú dejiny umenia posledných dvoch storočí prehliadkou -izmov, nedávno sme v SNG predstavovali slovenskú verziu impresionizmu. Našu kultúru však tvoria a jej obraz spoluurčujú aj iné, menej výtvarné a skôr zahanbujúce -izmy, napríklad alkoholizmus. Práve alkohol ako špecifický sklon a (ne)kultúrny faktor, ako múza i neduh je témou našej v podstate ikonograficky zameranej výstavy. Tekutá múza, štruktúrovaná samotným materiálom do menších tematických celkov, predstaví alkoholizmus (teda našu závislosť od alkoholu) ako silne ambivalentný kultúrny fenomén. Uvidíme a predstavíme si – na materiáli pokrývajúcom posledné storočie – „chľast" ako slasť či princíp tvorby, ale aj ako depresiu a sociálnu depriváciu.

 

Vystavujúci autori a autorky:
Milan Adamčiak, Rudolf Altrichter, Jaroslav Augusta, Andrej Barčík, Juraj Bartoš, Konštantín Bauer, Miloš Alexander Bazovský, Cyril Blažo, Marko Blažo, Štefan Bednár, Karol Benický, Jozef Bezák, Alexander Bortnyik, Jozef Danglár Gertli, David Demjanovič, Orest Dubay, Mikuláš Galanda, Ladislav Guderna, Ján Hadnagy, Ján Halaša, Ferdinand Hložník, Vincent Hložník, Jan Holuša, Aleš Hudeček, Tibor Huszár, Július Jakoby, Anton Jasusch, Josef Kadula, Peter Kalmus, Alojz Klimo, Martin Kochan, Július Koller, Ivan Kováč, Andrej Kováčik, Marek Kvetan, Milan Laluha, Cyprián Majerník, Svätopluk Mikyta, Monogramista T·D, Milan Mravec, Michal Murin, Eugen Nevan, Karol Ondreička, Jozef Ondzik, Imrich Oravecz, Karel Pekárek, Anton Podstraský, Ludmila Pohlová, Richard Roháč, Pavol Socháň, Koloman Sokol, Jozef Srna, Jiří Surůvka, Ernest Špitz, Martin Tomori,Jaroslav Veverka, Arnold Peter Weisz-Kubínčan, Vlasta Žáková, Ján Želibský a ďalší.

 
Výstava Janko Alexy

alt

 

Pri príležitosti 120. výročia narodenia Janka Alexyho pripravila Oravská galéria v Dolnom Kubíne výstavu s názvom Janko Alexy. Výstavu si môžete pozrieť od 15.1.-15.3. 2015 v dňoch utorok - nedeľa v čase od 10:00 do 17:00 vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu. Vernisáž výstavy bude 15. januára o 16:30 a o hudobný program sa postará ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

 

 
FERDINAND KATONA (1864 – 1932) - NASLEDOVNÍK ODKAZU LADISLAVA MEDNYÁNSZKEHO LADISLAV MEDNYÁNSZKY – KUFOR KRESIEB

alt

 

Slávnostné uvedenie monografie Ferdinanda Katonu
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
Vernisáž: 12. 12. 2014 o 17. 00
Termín výstav: 12. 12. 2014 – 1. 3. 2015
Kurátorská koncepcia: Anna Ondrušeková Ferdinand Katona (1864 – 1932) Nasledovník odkazu Ladislava Mednyánszkeho
Zsófia Kiss Szemán Ladislav Mednyánszky – Kufor kresieb
Program vernisáže: Barbora Ďubeková – soprán, Juraj Libera - akordeón

Tatranská galéria pri príležitosti 150. výročia narodenia Ferdinanda Katonu (1864 – 1932) prepožičiava svoje výstavné priestory umeleckým dielam žiaka a súčasne jeho mentora, Ferdinandovi Katonovi a Ladislavovi Mednyánszkemu.
Život a dielo Ferdinanda Katonu ovplyvnilo niekoľko okolností. V prvom rade domovské prostredie – najprv Džurkov, chudobná časť rodnej Spišskej Starej Vsi a neskôr Kežmarok, kam sa spoločne s rodičmi presťahoval. Kežmarok Katona považoval po celý život za svoje otcovské rodné mesto. Časté návraty do rodného mesta v ňom prebudili myšlienku na vlastné múzeum – galériu situovanú práve v tomto meste. Domovským prostredím, z ktorého čerpal svoje inšpirácie sa mu však stala drsno-krásna príroda Vysokých Tatier a okolitý spišský región.
K Mednyánszkemu Katona prichádza ako 15 ročný a s jeho pomocou získava výtvarné vzdelanie. Brával ho so sebou na cesty do zahraničia a na svoj „medňanskovský" spôsob ho učil vidieť a zobrazovať svet. Katona vstúpil do umeleckého života pred koncom 19. storočia, teda v čase expanzie umeleckých prúdov a smerovaní. Svetom vládli symbolizmus, syntetizmus, luminizmus, impresionizmus a secesia. Katona si od Mednyánszkeho osvojil nielen formálne poznatky figurálnej kresby, ale od svojho učiteľa prevzal voľbu motívu v duchu intímnej náladovej krajiny. Tak ako Mednyánszky aj Katona prešiel v krajinomaľbe od obdobia náladového romantizmu k stredoeurópsky modifikovanému impresionizmu.
Výstava Kufor kresieb predstaví výber z kolekcie reštaurovaných diel Ladislava Mednyánszkeho, ktoré spravuje Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Koncepcia výstavy bude pozostávať z reštaurovaných kresieb, ktoré sú podstatné z celkového pohľadu na Mednyánszkeho tvorbu, pretože mnohé z nich viedli k vytvoreniu vynikajúcich olejomalieb. Predmetné kresby, predovšetkým figurálne štúdie, siahajú do autorovho raného tvorivého obdobia.
V rámci prezentácia výstav a zároveň svojej odbornej činnosti vydá Tatranská galéria druhé doplnené vydanie publikácie Ferdinand Katona (1864 – 1932). Výstava diel Ferdinanda Katonu, ktorú tvoria diela z rôznych inštitúcií, ale aj od súkromných zberateľov budú mať možnosť uvidieť návštevníci po prvýkrát.
Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na prehliadku stálej expozície Tatranskej galérie, venovanej tvorbe Ferdinanda Katonu do Spišskej Starej Vsi.

Diela zapožičali: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Východoslovenská galéria v Košiciach
Múzeum v Kežmarku
Súkromní zberatelia

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3

starozitnosti starozitnictvo starozitnost vykupujem vykupim komisionalny komisionalne komisionalnych komisionalne predaj predam obraz obrazy obrazov slovensky autor autori autory malba malby malieb portret portrety portreti portretov nabytok nabytky porcelan porcelany porcelanovy skrina komoda hodiny hodina hodinky busta busti busty gramofon gramofony gramofony sklo skla bronz bronzy bronzove bohya boh mramor mramorova mramorove akademicky akademik akademicke moderna moderny 18 19 st storocie slovensko slovenska slovensku vytvarne vytvarny dielo diela dielu umelecky umelec umeleckeho umeleckym galeria galericky galeriou antique antiquariat